LinkedIn

Výskum a inovácie

 PROJEKTY EURÓPSKEHO VÝSKUMU A INOVÁCIÍ

 
EDF
EDFSDMMS (EDF-2021-PROTMOB-D-DMM-2) [2022–2025]
Secure Digital Military Mobility System
 
 
 
FP5
Trans4M-RFP5 – TRANS4M-R (HORIZON-ER-JU-2022-FA5-01) [2022–2026]
Transforming Europe’s Rail Freight
 
 

 
S2R
 
IP4MaaSIP4MaaS (S2R-OC-IP4-01-2020) [2020–2023]
Shift2Rail IP4 to support the deployment of Mobility as a Service
 
 

OPTIMA OPTIMA (S2R-OC-IP2-02-2019) [2019–2023]
Communication Platform for Traffic Management Demonstrator
 
 
 
Ride2Rail Ride2Rail (S2R-OC-IP4-01-2019) [2019–2022]
Travel Companel Companion enhancements and RIDE-sharing services synchronised to RAIL and Public Transport
 
 
Shift2Maas Shift2MaaS (S2R-OC-IP4-02-2018) [2018–2020]
Shift2Rail IP4 enabling Mobility as a Service and seamless passenger experience
 
 
SPRINT SPRINT (S2R-OC-IP4-01-2018) [2018–2020]
Semantics for performant and scalable interoperability of multimodal transport
 
 
ASSETS4RAIL Assets4Rail (S2R-OC-IP3-01-2018 ) [2018–2021]
Measuring, monitoring and data handling for railway assets; bridges, tunnels, tracks and safety system
 

OptiYard OPTIYARD (S2R-OC-IP5-01-2017) [2017–2019]
Optimized Real-Time Yard and Network Management
 
 
 
GoF4R GOF4R (S2R-OC-IP4-01-2016) [2016–2018]
Governance of the Interoperability Framework for Rail and Intermodal Mobility
 

ST4RT ST4RT (S2R-OC-IP4-02-2016) [2016–2018]
Semantic Transformations for Rail Transportation
 

VITE VITE (S2R-OC-IP2-02-2016) [2016–2018]
Virtualisation of the Testing Environment
 
 
 
 

HORIZON
 
IT2Rail IT2Rail (MG-2.2-2014) [2015–2017]
Information Technologies for Shift2Rail
 
 
 
 
 
Seventh Framework Programme
 
CAPACITY4RAIL CAPACITY4RAIL (Seventh Framework Programme, 6th Call) [2013–2017]
The project aims at development of new railway technologies
for enhancing railway capacity till 2050
 
 
MERLIN MERLIN (Seventh Framework Programme, 5th Call) [2012–2015]
The project focused on energy efficiency targeting at a 10% reduction in energy consumption
 
 
D-RAIL D-RAIL (Seventh Framework Programme, 4th Call) [2011–2014]
The project is focused on prevention in derailment in rail freight operation
 
 
 
 

 Projects EUREKA

EUREKA
 
ELECTRAE!13626 ELECTRA [2021–2023]
Electronic Consignment Note for Combined Transport and Forwarding
 
  
MoP4RailE!13629 MoP4Rail [2021–2023]
Mobile platform for rail transports
 
  
VATRAE!13229 VATRA [2019–2022]
Research and development of the system for ensuring the transparency and traceability of data in transport of goods by rail
 
 
RailCOpE!12223 RailCOp [2018–2021]
Operator of Rail Wagon Consignments
 
 
OPTILOADE! 11159 OPTILOAD [2017–2020]
Optimisation of loading of oversized goods and special equipment on open railway wagons
 
 
ERIC MobileE! 11156 ERIC Mobile [2017–2020]
European rail information centre in freight transport for end-users on mobile platforms
 
 
EDMONDE! 9173 EDMOND [2015–2018]
Electronic transport data services for monitoring of dangerous goods
 
 
INNOLOGIE! 7663 INNOLOGI [2014–2016]
Innovative Logistics
 
 
TREXE! 7624 TREX [2014–2017]
Development of IT support for exceptional railway transports, broad gauge and TSI implementation
 
 
LOADFIXE! 6726 LOADFIX [2013–2016]
Development of the software web application for loading and fixing goods in railway freight wagons
 
 
REAL-BRIDGEE! 6725 REAL-BRIDGE [2012–2015]
Railway Euro-Asian Land Bridge Data Base System (Info Support of CIM/SMGS Transports)
 
 
LOGI-GATEE! 5025 LOGI-GATE [2010–2012]
RFID reader gate for railway rolling stock, road vehicles and storage mechanisms
 
 
EIMISE! 4509 EIMIS [2010–2012]
European inter-modal information system
 
 
LOGCHAIN+ ERWINE! 4062 LOGCHAIN+ ERWIN [2008–2011]
European railway infrastructure network
 
 
D-RailE! 3579 NARVIK [2006–2008]
European rail cargo portal
 
 
LOGCHAIN RAILMAPE! 3161 LOGCHAIN RAILMAP [2004–2007]
Electronic railway map of Europe [Awarded as the best]
 
 
 

 Štrukturálne fondy

blockchain
Výskum a vývoj softvérového riešenia s aplikáciou technológie blockchain v oblasti medzinárodnej železničnej a kontajnerovej prepravy tovarov
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou [2014 – 2020]
Hlavným cieľom projektu je vytvorenie celosvetovo najpoužívanejšej aplikácie na zabezpečenie transparentnosti, nemennosti a sledovanosti údajov v odberateľsko-dodávateľskom reťazci, so zameraním na medzinárodnú železničnú a kontajnerovú prepravu tovaru, ktorá svojou unikátnou technológiou pomôže spotrebiteľom robiť správne rozhodnutia a výrobcom ochrániť ich značky.
 
EU
Logistický webový portál OLTIS Group a.s.
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou [2021 – 2023]
Cieľom projektu je posilnenie kybernetickej ochrany spoločnosti OLTIS Group a.s. a tiež upgrade výrobných procesov a IT infraštruktúry s cieľom modernizovať služby poskytované klientom v oblasti logistiky.
 
EU
NOVÁ MOBILITA – vysokorýchlostné dopravné systémy a dopravné správanie populácie
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou [2018–2022]
Cieľom projektu je zintenzívniť medzisektorovú a medziodborovú spoluprácu v rámci výskumu zmien mobilitného správania populácie v kontexte rozvoja vysokorýchlostných železníc v SR.
 
Spolupráca univerzity Pardubice a aplikačnej sféry v aplikačne orientovanom výskume lokačných, detekčných a simulačných systémov pre dopravné a prepravné procesy (PosiTrans)
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou [2018–2022]
Cieľom projektu je posilnenie a rozvoj spolupráce medzi sektormi výskumných organizácií a aplikačnou sférou v hradecko-pardubickej aglomerácii v odvetviach elektrotechniky, informačných technológií, dopravy a logistiky.
 
 
EU
Sieťové modelovanie výkonov v železničnej doprave
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou [2015–2018]
Cieľom projektu je vývoj komplexného informačného systému slúžiaceho na podporu železničných osobných dopravcov pri tvorbe ich ponuky.