Facebook Twotter LinkedIn

Management OLTIS Group

Generálny riaditeľ a člen správnej rady
Ing. Štefan Mestický

Riaditeľ OLTIS Slovakia
Ing. Jozef Peško

Výkonný riaditeľ a prokurista
Ing. Miroslav Fukan

Ekonomický riaditeľ
Ing. Jiří Červinka

Riaditeľ divízie riadiacich systémov a prevádzkovania a prokurista
Ing. Jaroslav Kober

Riaditeľ divízie logistiky
Ing. Rostislav Vašek

Riaditeľ zahraničného obchodu
Ing. Libor Belfín

Riaditeľ marketingu
RNDr. Stanislav Koutný

Riaditeľka segmentu riadenia projektov
Ing. Kamila Mestická

Manažment zahraničných pobočiek

Riaditeľ OLTIS Polska 
Tomáš Kroča DiS.

Obchodný zástupca OLTIS Hungaria
Ing. Zoltán Nagy, Ph.D.