LinkedIn

Spoločnosť OLTIS Group poskytuje komplexné riešenia pre malých a veľkých železničných dopravcov, ktorí potrebujú efektívnejšie vykonávať svoje činnosti v jednotlivých oblastiach plánovania výkonov a prevádzkového riadenia.

Systémy od spoločnosti OLTIS Group podporujú procesy modelovania dlhodobej ponuky, tvorbu ročných aj krátkodobých cestovných poriadkov, optimálne využitie svojich zdrojov a ich priradenie a nasadenie na dopravné výkony, vrátane sledovania jázd vlakov a riadených objektov lokomotív, súpravy, vlakový personál v reálnom čase. Systémy súčasne poskytujú pre používateľov potrebné vizualizácie aktuálnej a očakávanej dopravnej situácie v požadovaných grafických zobrazeniach, čím zabezpečujú podporu pri činnostiach súvisiacich s korekciou vznikajúcich prevádzkových odchýlok.

Súčasťou a výhodou konsolidovaného riešenia je vzájomná dátová previazanosť, vyriešená dátová komunikácia s IS manažérov infraštruktúry (podľa TSI TAP) a s ostatnými partnermi v jednotlivých procesoch a činnostiach prevádzkového plánovania a riadenia.

Prehľad riešenej agendy
Modelovanie variant vlakových trás
Modelovanie vlakových trás a možností cestovných poriadkov.
Podpora tvorby cestovných poriadkov
Plánovanie pravidelných a krátkodobých cestovných poriadkov dopravcov, vrátane pokrytia procesu tvorby žiadostí o pravidelnú alebo ad-hoc trasu.
Plánovanie zmenových požiadaviek
Úprava plánov a tvorba opatrení z dôvodu výluk a iných plánovaných odchýlok.
Obehy vozidiel a turnusy personálu
Tvorba obehov vozidiel a turnusov personálu, lokácie vozidiel na výkony.
Priradenie vozidiel a personálu na výkony
Tvorba plánov zmien, priradenie vozidiel a personálu na konkrétne výkony, tvorba podkladov pre dochádzkové systémy.
Sledovanie polohy železničných vozňov a lokomotív
Ucelené riešenie pre sledovanie vlakov, lokomotív, osobných a nákladných železničných vozňov prostredníctvom satelitných komunikačných jednotiek. Súčasťou riešenia je špecializovaná webová aplikácia vyvinutá primárne na použitie na železnici, ktorá môže byť rozšírená o prenos dát do ostatných informačných systémov a aplikácií.
Vizualizácia, sledovanie pohybov vlakov a riadenie objektov
Aktuálne sledovanie pohybu vlakov, lokomotív, súprav, vozňov a vlakového personálu vrátane predikcie ďalšieho vývoja dopravnej situácie v požadovaných grafických zobrazeniach ( grafický cestovný poriadok, mapové zobrazenie, prehľadné tabuľky).
Riadenie sledovaných objektov
Riadenie sledovaných objektov, podpora činností pri korekcii odchýlok od plánu k výkonu.
Štandardizovaná dátová komunikácia
Zabezpečenie obojsmernej dátovej komunikácie s manažérmi infraštruktúry podľa štandardov TAP TSI, dátová komunikácia s dispečingom partnerov a s inými subjektami.
Komunikácia s prevádzkovými jednotkami dopravcu
Podpora komunikácie medzi dispečermi, prevádzkovými jednotkami dopravcu a vlakovým sprievodcom vo vlaku.
Vyhodnotenie plnenia kvality
Tvorba požadovaných prehľadov a reportov pre vyhodnotenie plnenia kvality cestovného poriadku.