LinkedIn

Implementácia TSI TAF

 Produkty OLTIS Group sú verifikované ako vyhovujúce TSI

EUAR
Agentúra EÚ pre železnice (ERA) verifikovala softvérové produkty OLTIS Group s implementovanými TSI TAF ako vyhovujúce zodpovedajúcemu Nariadeniu Komisie EÚ č. 1305/2014 a jeho technickej dokumentácii.
Verifikačný proces zahŕňa produkty ako pre železničných dopravcov, tak aj pre manažérov infraštruktúry.

TSI-TAF správa o verifikácii je dostupná na nasledujúcej webovej stránke ERA: www.era.europa.eu

 PROJEKTY IMPLEMENTÁCIE TSI TAF

CEF programme
OLTIS Group uspel v rokoch 2016 a 2017 v rámci fondu nástroja pre prepojenie Európy (Connecting Europe Facility – CEF) medzi projektmi, ktoré významným dielom prispejú k digitalizácii a dekarbonizácii dopravy. Oba bežiace projekty sa zameriavajú na vývoj a implementáciu štandardov pre dátovú výmenu v súlade s Nariadením o technickej špecifikácii pre interoperabilitu subsystému pre telematické aplikácie v nákladnej doprave (TSI TAF) do informačných systémov, ktoré využívajú železniční dopravcovia pre plánovanie a operatívne zabezpečenie svojej činnosti.

Požiadavka TSI TAF vyžaduje, aby existujúce funkcie boli rozšírené o komunikáciu s manažérmi infraštruktúry, spolupracujúcimi dopravcami a držiteľmi vozidiel. Projekty si kladú za cieľ pomôcť súkromným dopravcom, ktorí doteraz nepoužívali komplexné systémy prevádzkované u veľkých či národných dopravcov, ale ktorí musia teraz splniť požiadavky z hľadiska komplexnosti požadovaných funkcií. Projekty umožnia nasadiť týmto súkromným dopravcom na dosiahnutie plnej interoperability menej nákladné, ale rovnako komplexné riešenia, aké majú veľkí národní dopravcovia.

Názov: Implementácia TSI TAF u súkromných železničných dopravcov EU programme
Program: CEF Transport
Číslo GA: INEA/CEF/TRAN/M2015/1137518
Číslo akcie: 2015-CZ-TM-0056-W
Trvanie akcie: 2017–2019
Príjemca: OLTIS Group (ČR)
Súkromní železniční dopravcovia v ČR:
– BF Logistics s.r.o., Beranových 65, 199 02 Praha
– IDS CARGO a.s., Albertova 229/21, 779 00 Olomouc
– Ostravská dopravní společnost, a.s., U Tiskárny 616/9, 702 00 Ostrava 1
– SD – Kolejová doprava, a. s., Tušimice 7, 432 01 Kadaň
– UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o., Litvínov – Růžodol 4, 436 70 Litvínov
Súkromní železniční dopravcovia na Slovensku:
– Express Group, a.s., Plynárenská 7/B, BBC V., 821 09 Bratislava 2
– LOKORAIL, a.s., Horárska 12, 821 09 Bratislava
– PSŽ – Prvá Slovenská železničná, akciová spoločnosť, Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava
– Railtrans International a.s., Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov
– Petrolsped Slovakia, s. r. o., Arm. gen. L. Svobodu 2839/1, 984 01 Lučenec

Názov: Implementácia TSI TAF u súkromných maďarských železničných dopravcov EU programme
Program: CEF Transport
Číslo GA: INEA/CEF/TRAN/M2016/1361703
Číslo akcie: 2016-EU-TMC-0134-W
Trvanie akcie: 2018–2020
Koordinátor: OLTIS Group (ČR)
Partneri:
– MMV Magyar Magánvasút Zrt., Kerék u. 80., 1035 Budapest, Maďarsko
– FLOYD Zrt., Madarász Viktor utca 47-49., 1138 Budapest, Maďarsko