LinkedIn

Informačný systém od spoločnosti OLTIS Group ponúka komplexné riešenie pre kontajnerové terminály. Svojím zameraním je určený predovšetkým pre vnútroštátnych operátorov, ktorí môžu výhodne využiť aj funkciu na plánovanie prepráv.

Prehľad riešenej agendy
Avízo objednávok
Evidencia a sledovanie stavu objednávok zadávaných importom alebo ručne, sledovanie Gate IN a Gate OUT kontajnerov na terminály (CODECO).
Preprava
Plánovanie jednotlivých druhov prepráv, tvorba prepravných dokumentov s následným sledovaním stavu realizácie.
Manipulácia
Plánovanie presunu kontajnerov metódou Drag & Drop, potvrdenie realizácie presunu strojníkom a sledovanie histórie pohybov.
Riadenie terminálov
Prehľad v reálnom čase o výkonoch zamestnancov a o stave spracovaných úloh na terminály s možnosťou zmeny priorít.
Mapa terminálov
Grafické nastavenie základných parametrov terminálu, určujúce podmienky a kritéria na ukladanie kontajnerov na ploche terminálu.
Karty kontajnerov
Evidencia základných údajov o kontajnery, informácie o jeho aktuálnej polohe na terminály, história stavov, evidencia škôd a pod.
Cenníky a kalkulácie
Správa dodávateľských a odberateľských sadzobníkov viazaných na konkrétnu firmu, automatické kalkulácie.
Časové okná
Plynulé vybavenie vodiča na terminály, bez zbytočného čakania vodiča na nakládku a vykládku, efektívne využitie zdrojov terminálu.
Obsluha parkoviska
Dirigovanie vjazdu áut na terminál prostredníctvom závor, kioskov, svetelných tabúľ s podporou kamerových systémov.
Mobilné terminály
Komplexné on-line riešenie pre riadenie a evidenciu akýchkoľvek procesov na terminály, vrátane vybavenia vlakov a áut na bráne.
Controlling
Priebežné vyhodnocovanie aktivít terminálu formou rôznych dynamických prehľadov a reportov s možnosťou využitia dátových skladov.
Webový portál
Webová nadstavba na získavanie informácií o plánovaných prepravách dopravcom, sledovanie Track & Trace objednávok.