LinkedIn
Zákazkový vývoj, služby

Firmy skupiny OLTIS Group majú už viac ako 20 rokov skúseností s implementáciou informačných systémov vytvorených na mieru. Ide o komplexné riešenia, ktoré sú prepojené s existujúcimi firemnými systémami a aplikáciami. Zákazníkov sprevádza tím plne kvalifikovaných pracovníkov od analýzy a návrhu informačného systému až po konečnú realizáciu a zaškolenie obsluhy.

Na všetky tieto kroky nadväzuje kompletná technická podpora a servis po odovzdaní diela. Dôraz je kladený na bezpečnosť dát aj samotných systémov. V rámci doplnkových služieb sú poskytované konzultácie, poradenstvo a cloudové služby v oblasti informačných systémov a informačných technológií pre dopravu, špedíciu a logistiku.