LinkedIn

WMS ( Warehouse Management System) spoločnosti OLTIS Group ponúka komplexné riešenie pre riadené sklady, prevažne v oblasti logistiky a distribúcie. Predstavuje prepracovaný systém s vysokým podielom optimalizácie a automatizácie, ktorého výsledkom je výrazné zefektívnenie skladových procesov, lepšie využitie skladových priestorov, mechanizačných prostriedkov a ľudských zdrojov. Samozrejmosťou je otvorenosť a flexibilita systému, ktorá umožňuje jednoduchú systémovú integráciu v logistických firmách.

Prehľad riešenej agendy
Príjmy
Kontrola a označovanie tovaru, naskladňovacia stratégia pre optimalizáciu pohybu po sklade, evidencia poškodeného tovaru.
Výdaje
Vyskladňovacia stratégia pre optimalizáciu pohybu po sklade, kontrola, kompletizácia a označovanie tovaru na výdaji
Manipulácia
Plánovanie a realizácia presunu paliet a tovaru, dopĺňanie pikovacích pozícií, kompletizácia a dekompletizácia tovaru.
Inventarizácia
Viacstupňová inventarizácia skladu v nadväznosti na lokáciu, šaržu, expiráciu vrátane možnosti plávajúcich inventúr.
Riadenie skladu
Prehľad o výkone skladníkov v reálnom čase a o stave spracovania úloh v sklade s možnosťou zmeny priorít.
Mapa skladu
Grafické nastavenie základných parametrov skladu, zobrazenie obsadenosti pozícií pomocou tovaru, plánovanie presunu metódou Drag & Drop.
Skladové karty
Evidencia parametrov tovaru vrátane akčných setov, prehľad aktuálneho stavu skladových zásob a história pohybov.
Cenníky a kalkulácie
Správa odberateľských sadzobníkov, automatické kalkulácie skladu a logistických služieb.
Časová okná
Plynulé odbavenie vodiča v sklade bez zbytočného čakania vodiča na nakládku a vykládku, efektívne využitie zdrojov skladu.
Mobilné terminály
Komplexné on line riešenie pre riadenie a evidenciu akýchkoľvek skladových procesov s využitím čiarových kódov, QR kódov alebo RFID.
Controlling
Priebežné vyhodnocovanie aktivít skladu formou rôznych dynamických prehľadov a reportov s možnosťou využitia dátových skladov.
Webový portál
Zaobstaranie nákupných a predajných objednávok zákazníkom s možnosťou sledovania ich stavu spracovania a stavu skladových zásob.