LinkedIn
OLTIS Slovakia s.r.o.
Bratislava (sídlo spoločnosti)
Bratislava (sídlo spoločnosti)

OLTIS Slovakia s.r.o.
Tomášikova 26
821 01 Bratislava
www.oltis.sk

tel.: +421 650 82 3790
e-mail: 

IČO: 36 762 644
IČ DPH: SK 2022358228
DIČ: 2022358228

Bankové spojenie EUR
ČSOB a.s., Bratislava
Číslo účtu EUR: 4020399045/7500
IBAN: SK25 7500 0000 0040 2039 9045
Swift kód: CEKOSKBX