LinkedIn

OLTIS Group je rýdzo česká obchodná skupina, ktorej členské spoločnosti úspešne vstúpili na trh informačných systémov pre dopravu a logistiku už v roku 1997. Skupina OLTIS Group združuje špecializované softvérové ​​spoločnosti, ktoré spolu veľmi úzko a efektívne spolupracujú.

Hlavné vývojové zázemie sa nachádza v Českej republike s centrálou v Olomouci, dcérske spoločnosti pôsobia na Slovensku, v Poľsku a v Maďarsku.

Firmy skupiny sú spoločensky zodpovedné k regiónu, životnému prostrediu, zamestnancom aj zákazníkom. Tvorí ich profesionálny tím viac ako 200 zamestnancov.

• Silná IT skupina v rámci strednej a východnej Európy

• Rýdzo česká skupina špecializovaných softvérových firiem úzko spolupracujúcich od roku 1997

• Vývoj a implementácia sofistikovaných IT systémov v doprave, špedícii a logistike

• Inovatívne softvérové ​​riešenia

• Implementácia železničnej interoperability

• Služby a poradenstvo pre oblasť informačných systémov

• Európske projekty výskumu a vývoja

• Významný člen a partner medzinárodných organizácií