LinkedIn

Partnerstvo

Našimi partnermi sú významní železniční dopravcovia, manažéri infraštruktúry, univerzity, výskumné ústavy, medzinárodné organizácie a spoločnosti európskeho železničného priemyslu: