LinkedIn

Videoportrét spoločnosti OLTIS Group

NPO MK
Projekt je podporený z finančných prostriedkov Európskej únie.
Cieľom projektu je vytvoriť propagačné video o spoločnosti OLTIS Group a.s., ktoré podporí povedomie zákazníkov, potenciálnych zákazníkov či širokej verejnosti o spoločnosti OLTIS Group a.s. ako o vysoko profesionálnej IT spoločnosti, ktorá nielen vyvíja informačné systémy a ponúka komplexné riešenia pre dopravné a logistické procesy, ale poskytuje aj servisné, poradenské a doplnkové služby v týchto oblastiach a pri svojej činnosti nezabúda na zodpovednosť voči svojmu okoliu a zamestnancom.

FVE OLTIS Group a.s., Olomouc

NPO
Projekt je podporený z finančných prostriedkov Európskej únie.
Predmetom projektu je inštalácia FVE s celkovým výkonom 54,20 kWp. Cieľom projektu je zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie prostredníctvom predmetnej investície v spoločnosti OLTIS Group a.s. Výsledkom projektu bude zlepšenie energetickej účinnosti a zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie.