LinkedIn

TMS (Transportation Management System) spoločnosti OLTIS Group ponúka komplexné riešenie pre cestných nákladných dopravcov, ktorí potrebujú zefektívniť vnútrofiremné procesy, lepšie využívať vozový park a zvýšiť produktivitu vodičov. Samozrejmosťou je otvorenosť a flexibilita systému, ktorá umožňuje jednoduchú systémovú integráciu v dopravných spoločnostiach.

Prehľad riešenej agendy
Objednávky
Evidencia a sledovanie stavu zákazníckych objednávok získavaných importom, ručne alebo prostredníctvom webového portálu, evidencia škôd.
Doprava
Plánovanie v dispečerskej plachte s využitím mapových podkladov s následným sledovaním stavov, vrátane automatických notifikácií.
Cenníky a kalkulácie
Správa dodávateľských a odberateľských sadzobníkov viazaných na konkrétnu firmu, automatické kalkulácie.
Fakturácie
Vystavovanie jednoduchých a zberných výnosových faktúr, kontrola a evidencia nákladových faktúr, vrátane opravných dokladov.
Vodiči
Personálna agenda vodičov vrátane sledovania platnosti dokladov, evidencia dochádzky a hodnotenie vodičov.
Vozový park
Kompletná kartotéka vozového parku vrátane sledovania platnosti poistenia, servisov a osvedčení, evidencia škodových udalostí.
Záznam prevádzky vozidla
Záznam o skutočnom priebehu dopravy (STAZ), stave auta/vozidla, vrátane evidencie čerpania PHM a výdajov vodiča.
Diéty a mzdy
Spracovanie podkladov na diéty a mzdy na základe zrealizovanej dopravy, evidencie, zrážok zo mzdy a odmien.
Servisy
Vytváranie servisných plánov, plánovanie evidencie zrealizovaných servisov, evidencia náhradných dielov.
Mobilné aplikácie
Obojstranná komunikácia dispečera s vodičom, on-line zber dát vodiča v priebehu prepravy, tvorba elektronickej STAZ.
Controlling
Priebežné vyhodnocovanie aktivít firmy formou rôznych dynamických prehľadov a reportov s možnosťou využitia dátových skladov.
Webový portál
Webová nadstavba na zabezpečovanie objednávok zákazníkom a ich Track & Trace.