LinkedIn

Podpora zahraničného obchodu

EU

Posilnenie pozície firmy OLTIS Group a.s. na zahraničných trhoch
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou [2020–2022]
Cieľom účasti firmy OLTIS Group a.s. v projekte Marketing – výzva IV je udržanie resp. posilnenie postavenia firmy na zahraničných trhoch a zvýšenie podielu obratu zo zahraničného obchodu.
 
Podpora zahraničného obchodu firmy OLTIS Group a.s.
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou [2019–2020]
Cieľom firmy OLTIS Group a.s. v projekte Marketing – III. výzva je prezentácia na zahraničných veľtrhoch a výstavách, získanie nových zákazníkov a posilnenie postavenia firmy v zahraničí.
 
Aktivity firmy OLTIS Group na zahraničných trhoch
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou [2018–2019]
Cieľom firmy OLTIS Group a.s. v projekte Marketing je prezentácia na zahraničných veľtrhoch a výstavách, získanie nových zákazníkov a posilnenie postavenia firmy v zahraničí.
 
Zahraničný obchod a marketing firmy OLTIS Group
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou [2015–2017]
Cieľom projektu je prezentácia firmy OLTIS Group na zahraničných výstavách a veľtrhoch.