LinkedIn

 

V tomto roku sme mali možnosť zúčastniť sa ako vystavovateľ na železničnom IT kongrese Rolling-NET 2016 v Budapešti, ktorý, ako už jeho názov naznačuje, bol zameraný predovšetkým na železničné IT technológie. Ide o prvý kongres, ktorý sa okrem všeobecných železničných tém zaoberá aj automatizačnými a IT technológiami, ako napríklad IoT.

Pri pohľade na program tejto rôznorodej udalosti môžeme usúdiť, že sa dotkla takmer všetkých oblastí tohto odvetvia železničného priemyslu. Popri prednáškach známych osobností sa návštevníci mohli stretnúť aj s vystavovateľmi, od výrobcov železničných vozidiel až po poradenské organizácie pre železničný sektor. Okrem skvelého programu  sa návštevníci mohli tešiť aj z vizuálnych zážitkov, keďže celá udalosť bola usporiadaná naozaj veľmi zaujímavo, miestami ste sa totiž nachádzali v železničných vozňoch, na nástupišti apod.

Ďakujeme všetkým našim partnerom a návštevníkom, že nás navštívili na tejto veľkolepej udalosti, a veríme, že v budúcnosti budeme navzájom úspešne spolupracovať.