LinkedIn

 

Súťaž Firma roka patrí svojim všeodborovým a regionálnym zásahom k najväčším podnikateľským podujatiam v krajine. Kvalitne nastavenými pravidlami dosahuje súťaž v hodnotení prihlásených firiem maximálnej objektivity a vytvára úplne ojedinelé vzájomné porovnanie účastníkov v jednotlivých krajoch i za celú Českú republiku.

„Som rád, že Olomoucký kraj sa opäť ukázal ako podnikateľsky silný región. Originalita, tradícia, veľká miera spoločenskej zodpovednosti i vzájomná regionálna podpora, to všetko sú vlastnosti, ktorými disponujú miestny podnikatelia,“ zhodnotil krajské kolo člen poroty Petr Kovala z ČEZ ESCO.

Vodafone Firma roka 2016 Olomouckého kraja:

  1. ALIKA, a.s. – praženie, balenie, sekanie orieškov, sušeného ovocia a semiačok (Čečice)
  2. Koutný, spol. s.r.o. – výroba klasickej pánskej konfekcie, oblekov na mieru a profesijného oblečenia (Prostějov)
  3. OLTIS group, a.s. – integrátor informačných systémov (Olomouc)

Záujemcovia o účasť v súťaži Firma roka 2016 odpovedajú na stručné otázky, ktoré charakterizujú ich firemné podnikanie a takisto popisujú svoj podnikateľský príbeh. Neoddeliteľnou súčasťou hodnotenia firiem je takisto tzv. „scóring“, ktorý skúma finančné ukazovatele firiem. Scóring vypočítava špecializovaný software na základe rentability vlastného kapitálu a aktív, bežnej likvidity, pohotovej likvidity a celkovej zadĺženosti, ale aj jej štruktúry, obraty aktív z tržieb, prevádzkovej marže a produktivity práce. Firma môže získať max. scóring 2000 bodov. V rámci hodnotenia potom majú rovnakú váhu scóring (50%) a podnikateľské príbehy spoločností (50%). V jednotlivých krajinách hlasuje odborná porota zložená zo zástupcov partnerov, asociácií a cechov (viac viď. Partneri). Pre každé regionálne kolo je určených 10 firiem, ktoré uspeli najlepšie v hodnotení finančných ukazovateľov, tzv. scóringu. Poradie firiem v jednotlivých krajoch potom určuje odborná porota (50%) a scóring (50%).

Do celorepublikového finále postupuje 14 víťazov krajských kôl Firma roku 2016. Víťaza finálového kola určí celoštátna porota. Víťazné firmy zo všetkých krajov sa osobne prezentujú pred odbornou porotou. Vo finálovom kole záleží čisto na schopnostiach prezentujúcich firiem, ako sa firmy orientujú v konkurenčnom prostredí, ako ambiciózne a reálne sú ich podnikateľské plány a ako prispievajú k rozvoju okolia.

 

frol-236-1_29899242003_o frol-197-1_30495775526_o frol-194-1_30495773256_o frol-193-1_29899242853_o frol-189-1_30495773306_o frol-237-1_30495772986_o