LinkedIn

Konferencia špeditérov, ktorá sa konala  1. a 2. decembra 2016, bola výnimočnou udalosťou pre OLTIS Hungaria Kft. Spoločnosť sa, na rozdiel od predchádzajúcich rokov, na tomto ročníku konferencie aktívne podieľala  ako bronzový partner. Pani Timea Pőcze, obchodná zástupkyňa pre cestnú prepravu, vystúpila prvý deň s odbornou prednáškou na tému rozširovanie informačných technológií v cestnej doprave a dostupných informačných systémov spoločnosti.

Radi by sme týmto poďakovali našim partnerom a účastníkom za návštevu nášho stánku a takisto organizátorom za to, že sme sa mohli aktívne zúčastniť na odbornej obchodnej diskusii.

V roku 2016 to bolo posledné odborné podujatie, na ktorom sa tím OLTIS Hungaria zúčastnil a tak hodnotne ukončil rok 2016. Touto cestou prajeme všetkým našim zákazníkom úspešný nový rok 2017 a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!