LinkedIn

Medzinárodný železničný a intermodálny kongresje najväčším a jediným konferenčným podujatím, na ktorom sa zúčastňujú zástupcovia zo sveta politiky, vlád, vedy, obchodu a priemyslu, ako aj odborníci z praxe z oblasti železničnej a intermodálnej dopravy.

Na tomto ročníku v dňoch 6.-8. 3. 2024 budú pozvaní odborníci hodnotiť súčasnú situáciu a perspektívy rozvoja železničnej a intermodálnej dopravy v Poľsku. Program kongresu zahŕňa množstvo dôležitých tém z trhového a ekonomického hľadiska, ako aj aktuálnu medzinárodnú situáciu.

TÉMY KONGRESU:

Železničný blok:

  • Správa a riadenie železničnej dopravy
  • Financovanie a rozvoj železnice
  • Infraštruktúra a investície
  • Marketing osobnej a nákladnej dopravy

Intermodálny blok:

  • Baltské, Jaderské a Čierne more – nové trhy a smery pre intermodálnu dopravu a námorné prístavy
  • Modálny posun od vyhlásenia k realizácii – technologické, infraštruktúrne a finančné perspektívy
  • Plán na nasledujúce roky – investičné potreby intermodálneho priemyslu v novej finančnej perspektíve EÚ
  • Technologický rozvoj a digitalizácia v intermodálnej doprave

Obidva bloky kongresu zahŕňajú zaujímavé prednášky, diskusie a workshopy, ktoré môžete zažiť u nás. Vďaka jedinečnému miestu konania a vybranej skupine účastníkov je toto stretnutie nezabudnuteľné a veľmi prínosné.

Staňte sa partnerom 13. Medzinárodného železničného a intermodálneho kongresu. Pridajte sa k popredným predstaviteľom odvetvia a otvorte sa hľadaniu nových riešení, výmene poznatkov a skúseností.

Srdečne Vás pozývame. Neváhajte a zaregistrujte sa ešte dnes!