LinkedIn

Spoločnosť JERID zastupovala skupinu OLTIS Group na 17. medzinárodnom veľtrhu TransRussia, ktorý sa konal v Moskve 24. – 27. apríla 2012. Tento veľtrh patrí k najdôležitejším udalostiam v odbore v Rusku a susediacich krajinách a stretávajú sa na ňom zástupcovia významných tuzemských i zahraničných logistických a dopravných firiem a organizácií.

V priebehu veľtrhu sa uskutočnili rokovania s našimi ruskými a ukrajinskými obchodnými partnermi, ako aj so stavajúcimi i potenciálnymi subdodávateľmi, s najvýznamnejšími zákazníkmi a podarilo sa nadviazať aj nové obchodné kontakty s firmami z regiónu bývalého Sovietskeho zväzu.