LinkedIn

V dňoch 24.-25. mája sa konal štvrtý ročník dvojdňového športovo-spoločenského stretnutia pre obchodných partnerov a priateľov spoločností OLTIS Group – OLTIS THREE BALLS Cup. Zostal zachovaný formát stretnutia, ktorý sa skladal zo súťažení v tenisovom turnaji štvorhier, ktorý sa tento rok konal pod názvom JERID Tenis Cup, z bowlingového turnaja CID Bowling Cup, spoločenského večera a golfového turnaja OLTIS Group Golf Cup. Za predchádzajúce ročníky si už podujatie získalo pomerne veľký ohlas, čo potvrdil aj počet 141 účastníkov.

Podľa ohlasov účastníkov sa akcia páčila a veríme, že sa s jej pomocou podarilo nadviazať nové obchodné vzťahy a kontakty, ktoré firmy skupiny OLTIS Group dokážu v budúcnosti obchodne zúročiť.