LinkedIn

V dňoch 17. – 18. apríla 2012 sa v Sosnowci u Katovic konal veľtrh dopravy, špedície a logistiky – Silesia TSL Expo (LOGISTEX). Náš stánok č. 30 predstavil novinky týkajúce sa informačných systémov pre cestnú a koľajovú prepravu a logistiku. Všetkým hosťom týmto ďakujeme za stretnutie.

Súčasťou veľtrhu bola konferencia „Nowe strategie i technologie w transporcie, spedycji i logistyce“, ktorú moderoval poslanec Parlamentu Poľskej republiky pán Janusz Piechociński a na ktorej vystúpila s prezentáciou „Innowacyjne informatyczne zarządzanie linią PKP LHS“ aj naša spoločnosť.