LinkedIn

 

Projekt EIMIS – Európsky inter-modálny informačný systém” bol nominovaný na cenu EUREKA za inovácie 2016/2017, ktorú organizuje španielske predsedníctvo v spolupráci s ESE a podporou NPC (SE, ES a FI).

Projekt v rokoch 2010-2012 koordinovala spoločnosť JERID v úzkej spolupráci so zahraničnými partnermi projektu, Krakovskou technickou univerzitou (Poľsko) a Bimar Information technology Services (Turecko).

Projekt EIMIS by mal byť zaradený do kategórie „Inovátori zajtrajška“ nakoľko partneri už úspešne implementovali novú a disruptívnu technológiu, ktorá zákazníkom prináša v porovnaní so súčasnými riešeniami jasné výhody. Cieľom tohto projektu bolo významne pomôcť všetkým subjektom zapojeným v intermodálnej doprave (odosielatelia, prevádzkovatelia, prepravcovia atď.), ktorým citeľne chýbajú informácie o intermodálnej doprave. Všetky plánované úlohy projektu boli úspešne realizované a teraz už výsledky fungujú ako softwarové produkty u mnohých spokojných zákazníkov v 24 európskych krajinách.