LinkedIn

Výročné ceny ACRI sa tento rok tradične udeľovali po skončeniu Žofínského fóra venovaného aktuálnym problémom českej i európskej železnice. Jednou z ocenených sa stala taktiež spoločnosť OLTIS Group, ktorá získala cenu v kategórii Akcia roka za úspešné zorganizovanie konferencie IRFC 2013 (International Rail Freight Conference).

Tato akcia výrazne prispela k posilneniu medzinárodnej spolupráce a rozvoju železničného priemyslu a bola unikátny vďaka významu a účasti najvyšších predstaviteľov najvýznamnejších medzinárodných železničných organizácií a železničných podnikov. Jednou zo sprievodných akcií konferencie bolo Euroázijské železničné fórum, ktorého sa zúčastnil napríklad prezident Ruských železníc Vladimír Jakunin a najvyšší predstavitelia európskych železničných asociácií UIC, UNIFE či CER.

Výročnými cenami ACRI sú oceňované nové produkty, inovatívne riešenia či nevšedné udalosti. Za sedem rokov existencie Výročných cien ACRI sa ocenením môže pýšiť celý rad českých firiem z oblasti železničného priemyslu. Podľa Marie Vopálenské je poslaním cien takisto podpora českého železničného priemyslu s viac ako 200ročnou tradíciou, ktorý v poslednom období prešiel zložitým procesom revitalizácie a dnes znova zaujíma svoje dôležité postavenie v českej ekonomike.

Prestížne ocenenie udeľuje ACRI pod záštitou Ministerstva dopravy a Ministerstva priemyslu a obchodu Českej republiky. Partnermi sú České dráhy, a.s. Správa železniční a dopravní cesty, s.o. ČD Cargo, a.s. a Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. Mediálnymi partnermi potom Dopravní noviny, Železničář, ČD pro vás a Ekonomicko-technická revue Doprava.

Akce roku 2013 2 Akce roku 2013 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Prehľad víťazov v jednotlivých kategóriách

Infraštruktúra
Výzkumný ústav železniční, a.s. – Celková modernizácia Skúšobného centra VUZ Velim

Koľajové vozidlá pre železnicu
CZ LOKO, a.s. – Montážny vozeň pre údržbu a opravy trakčného vedenia MVTV 2.2

Koľajové vozidlá pre mestskú hromadnú dopravu
ŠKODA TRANSPORTATION a.s. – Súprava metra „NěVa“

Signalizačné, zabezpečovacie a telekomunikačné systémy
První Signální a.s. – zabezpečovací systém MODEST-GEMINI

Komponenty
BORCAD CZ, s.r.o. – Regionálne sedadlo Regio+NG

Inovátor roka
VÚKV a.s. – Skúšky crashovej odolnosti koľajových vozidiel

Akcie roka
OLTIS Group – Medzinárodná konferencia IRFC 2013 a Euroázijské železničné fórum

Osobnosť roka
Ing. Danuše Marusičová (ACRI) – za prínos pre technickú normalizáciu