LinkedIn

Dňa 16.6.2014 prijala Európska rada nariadenie ustanovujúce spoločný projekt s názvom Shift2Rail, ktorý predstavuje partnerstvo verejného a súkromného sektora. Nový subjekt bude riadiť program pre výskum a inovácie na podporu rozvoja lepších železničných služieb v Európe. Sídlo spoločného podniku bude v Bruseli, oficiálne bude založený na začiatku júla a očakáva sa, že skutočnú prevádzku odštartuje na začiatku roka 2015.

Shift2Rail si kladie za cieľ zdvojnásobiť kapacitu železničného dopravného systému, znížiť náklady jeho životného cyklu o 50% a znížiť nespoľahlivosť a meškanie o 50%.

Očakáva sa, že inovatívne technológie a riešenia, ktoré budú vyvinuté, demonštrované a overené v rámci Shift2Rail, podporia konkurencieschopnosť železničného sektora v Európskej únii vo vzťahu k iným druhom dopravy a zahraničnej konkurencii, a rovnako aj pomôžu vytvoriť pracovné miesta a zvýšiť export.

Nový podnik bude riadiť všetky výskumné a inovačné činnosti zamerané na železnicu, ktoré budú spolufinancované Európskou úniou. Bude aktívne podporovať zapojenie všetkých zúčastnených strán, vrátane, napr. výrobcov železničnej techniky, združení cestujúcich a nákladných združení, a príslušné vedecké komunity.

Shift2Rail bude zriadený Európskou úniou a ôsmimi partnermi z priemyslu, ktorými sú: Alstom, Ansaldo, Bombardier, Construcciones y Auxiliar de Ferrocariles, Network Rail, Siemens, Thales a Trafikverket. Pridružení členovia budú vybraní na základe otvorenej výzvy na členstvo.

Spoločnosť OLTIS Group bola v roku 2013 prijatá ako jeden zo zakladajúcich pridružených členov SHIFT2RAIL. Zapojí sa v rámci pracovných balíčkov – IT riešenia pre ľahko dostupnú osobnú prepravu na železnici (IP 4) a Technológie pre udržateľnú a atraktívnu európsku nákladnú dopravu (IP5). Svojim zapojením do tohto projektu má OLTIS Group príležitosť sa nielen podieľať na budovaniu budúcej podoby železničných technológií, ale môže takisto získavať čerstvé informácie o trendoch, pripravovaných nariadeniach či chystaných zmenách v legislatíve. To potom môže preniesť do produktov a služieb pre svojich zákazníkov.