LinkedIn

V dňoch 18.-21. septembra 2012 sa v Berlíne konal medzinárodný veľtrh dopravných technológií InnoTrans 2012, ktorého sa spoločnosti OLTIS Group a JERID už po niekoľkýkrát zúčastnili ako vystavovatelia.

Účasť na veľtrhu pre nás bola veľmi prínosná z hľadiska obchodného aj odborného. Dôkazom sú stretnutia, ktoré jednotliví zástupcovia firiem skupiny OLTIS Group absolvovali s našimi súčasnými aj s potencionálnymi zákazníkmi, partnermi z akademickej sféry a medzinárodnými organizáciami.

Po odbornej stránke bolo obrovským obohatením predovšetkým zoznámenie sa s aktuálnymi trendmi vývoja na európskych koľajach, s významnými konkurentmi v oblasti informačných technológií pre dopravu a takisto so špičkovým vývojom vo sfére koľajových vozidiel.

S veľkým ohlasom sa stretla informácia o pripravovanom štvrtom ročníku železničnej konferencie IRFC 2013 s podtitulom „EURASIA RAIL FREIGHT BUSINESS„, ktorá sa uskutoční v Prahe v marci 2013 a ktorú pripravuje marketingové oddelenie v spolupráci so spoločnosťou JERID.