LinkedIn

V dňoch 13.-14. septembra 2012 usporiadala už po štvrtýkrát Katedra železničnej dopravy na fakulte Prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov (PEDAS) Žilinskej univerzity konferenciu s názvom „Horizonty železničnej dopravy„. Tento rok bola vyhlásená nosná téma „Globalizačné trendy a ich vplyv na dopravný systém v podmienkach jednotného trhu EU“.

Zástupcovia OLTIS Group vystúpili na konferencii s príspevkami „Biela kniha Európskej dopravnej politiky: aké sú podmienky a ciele v oblasti zmeny modal split do roka 2030 a 2050?“ a „Informácie o železničnej infraštruktúre v dynamických mapách ŽSR a SŽDC„. K úspešnému priebehu akcie sme prispeli takisto sponzoringom, ktorý – vedľa ďalších úspešných projektov národného i európskeho výskumu a vývoja – potvrdzuje naše pevné vzťahy s vysokými školami v odbore dopravy.