LinkedIn

V dňoch 10. až 13. júla sa vo Filadelfii konal pod záštitou UIC Svetový kongres o vysokorýchlostnej doprave (World Congress on High Speed Rail). Našej spoločnosti sa podarilo presadiť do programu prednášku na tému „Marketingové nástroje a metódy pre osobnú dopravu na tratiach so zmiešanou dopravou“. Prezentácia bola zameraná na popis českej železničnej infraštruktúry, na ktorej sa začínajú profilovať dopravcovia využívajúci vysokorýchlostné železničné vozidlá.

V rámci konferencie prebehli takisto rokovania medzi OLTIS Group a zástupcami amerických dopravcov (AAR American Association of Railroads), na ktorých boli prezentované produkty skupiny a americkí dopravcovia, predovšetkým z oblasti nákladnej dopravy, predstavili svoje modeli prevádzkovania železnice. Veľmi kladne bol hodnotený produkt SYMOZA a takisto produkt pre optimalizáciu pohybu prázdnych vozňou (ÚDIV).