LinkedIn

Spoločnosť OLTIS Group a.s. úspešne dokončila riešenie projektu výskumu a vývoja LOGCENTRA – „Podpora činnosti siete logistických centier pre kombinovanú dopravu pri orientácii na nosnú funkciu železničnej dopravy – procesný model a vývoj integrovaného informačného systému“.

Projekt bol realizovaný za podpory Ministerstva priemyslu a obchodu Českej republiky z programu Trvalá prosperita. Projektový tým tvorili tri spoločnosti, hlavným riešiteľom projektu bola spoločnosť OLTIS Group a.s. a spoluriešitelia Institut Jana Pernera, o.p.s, ČDT – Informační Systémy, a.s. Riešenie projektu prebiehalo 38 mesiacov, v období od 11/2008 do 12/2011.

Jednou z ciest realizácie ekonomickej intenzifikácie dopravy na logistickom reťazci je technológia centralizácie skladov, tzn. vytváranie logistických centier pre kombinovanú dopravu. Zámerom projektu bolo vytvorenie integrovaného informačného systému pre riadenia procesov prepravy tovaru v rámci siete logistických centier. Vyvinutý integrovaný informačný systém zabezpečuje predovšetkým podporu pre operatívne rozhodovanie na základe získaných informácií, riadenia procesu prepravy z domu do domu, pri optimalizácii využívania dopravných prostriedkov, a ďalších zdrojov pri minimalizácii nákladov, poskytovaní komplexných informácií pre on-line sledovanie pohybu a stavu zásielky (prepravnej jednotky) v priebehu celého procesu prepravy z domu do domu.

Výsledkom riešenia projektu je úplne nový, pilotne overený informačný systém, komplexne pokrývajúci problematiku logistických centier pre kombinovanú dopravu. Súčasťou riešenia je i aplikácia pre mobilné terminály a webová

 

Tento projekt bol realizovaný za finančnej podpory z prostriedkov štátneho rozpočtu prostredníctvom Ministerstva priemyslu a obchodu Českej republiky