LinkedIn

Inštitút pre dopravné vedy pri viedenskej technickej univerzite (TU Wien, Institut für Verkehrswissenschaften) organizuje každoročne v rakúskom hlavnom meste „kolokvium“ Wiener Eisenbahnkolloquium, ktorého jubilejný 10. ročník sa tento rok konal v priestoroch Technického múzea Viedeň na tému „Regionalizácia železničnej osobnej dopravy“ a zúčastnila sa ho takisto naša spoločnosť.

Prednášajúci zastupovali nielen veľkých a malých osobných dopravcov a prevádzkovateľov dráh, ale aj koordinátorov dopravy, výrobcov vozidiel, akademickú sféru a nezávislé súkromné firmy; predstavili tu príspevky s cennými informáciami a názormi na organizovanie verejnej osobnej dopravy v Rakúsku, predovšetkým pod taktovkou krajinských vlád a miestnych samosprávnych orgánov. Prakticky jednomyseľne sa zástupcovia regiónov vyjadrovali pre rolu železnice ako centrálneho dopravného systému.