LinkedIn

Dňa 12. mája 2022 v nemeckom Karlsruhe predstaví OLTIS Group v rámci konferencie a výstavy IT-TRANS (IT riešenie pre verejnú dopravu) na stánku UITP prostredníctvom svojej prezentácie súhrnné informácie o všetkých demonštračných oblastiach projektu IP4MaaS. Naša spoločnosť vedie pracovný balíček, ktorý je za koordináciu demonštračných oblastí zodpovedný.

V rámci IT-TRANS bude zároveň prebiehať „Joint Stakeholders‘ Workshop“, na ktorom nás medzi panelistami zastúpi Petra Juránková, kolegyňa zo Segmentu projektov. Cieľom tohto workshopu je predstaviť odbornej aj laickej verejnosti doterajšie pokroky a úspechy projektov Ride2Rail a IP4MaaS, ktorých partnerom je OLTIS Group, a predovšetkým informovať účastníkov, ako jednotlivé demonštračné oblasti plánujú otestovať riešenie vyvíjané v programe IP4 Shift2Rail, ktorého súčasťou sú uvedené projekty.

Účastníci workshopu získajú znalosti napríklad o testovaných funkciách a o časovom pláne jednotlivých pilotov. Ďalším cieľom workshopu bude poskytnúť viac informácií k témam „Mobilita ako služba“ (Mobility as a Service = MaaS) či „Mobilita od dverí k dverám“ (Door-2-Door mobility). OLTIS Group je lídrom demonštračných oblastí Brno ((Ride2Rail projekt) a Liberec (IP4MaaS projekt).