LinkedIn

A je hotovo: 21. júna 2022 sa uskutočnil 2. ročník konferencie „Železničné hraničné priechody“, pripravené a zahájené z iniciatívy Nadace Pro Železnici. Naša spoločnosť sa stala partnerom akcie. Obsahom boli zaujímavé prezentácie, vecné a podstatné diskusie o aktuálnych otázkach súvisiacich s prekračovaním hraníc vo východnej Európe.
Na konferencii bola predstavená situácia týkajúca sa problematiky hraničných priechodov v železničnej doprave, najmä v kontexte súčasnej geopolitickej situácie.
Počas panelových diskusií sa okrem iného preberali otázky súvisiace s obchodom so zahraničnými partnermi z východnej časti Európy a Ázie, ako aj riziká, ktorým bude odvetvie TSL čeliť v nasledujúcich rokoch.
Značná pozornosť bola venovaná hodnoteniu nových koridorov kombinovanej dopravy, ktoré obchádzajú Rusko. Zoznámili sme sa s projektom „Redesign procesu tvorby cestovných poriadkov“ (TTR) pre optimálne riadenie kapacity, ktorý hodnotíme ako zaujímavý, moderný a inovatívny.

Už teraz sa tešíme na ďalšie ročníky tohto podujatia!