LinkedIn

Dňa 22. júna 2010 sa vo Varšave konala už 4. konferencia Truck & Business Day, ktorej sa zúčastnili manažéri z oblasti cestnej dopravy a tiež majitelia firiem z tejto brandže. Ako tradične bolo organizátorom tejto akcie vydavateľstvo Eurologistics a OLTIS Group tu prvýkrát vystupoval ako partner tejto akcie. Našu spoločnosť reprezentovali Tomáš Kroča, Hana Rulíšková a tiež Piotr Klimek z JERID Polska.

Konferencia bola venovaná problematike trhu dopravy. Jej účastníci boli oboznámení s novými právnymi riešeniami, s možnosťami získania dotácií z EÚ a tiež boli informovaní o najnovších technologických riešeniach a nástrojoch určených pre oblasť dopravy.

V priebehu konferencie Piotr Klimek vystúpil s prezentáciou pod názvom „Ostro sledované zásielky – kľúčová úloha informácií v procese riadenia dopravy“.