LinkedIn

V tomto roku podstúpila spoločnosť CID International tzv re-enrollment v rámci partnerského programu spoločnosti Microsoft. To v podstate znamená prejsť znova celý certifikačný proces. Spoločnosť CID International túto úlohu zvládla na výbornú. Preto sa môže aj naďalej pýšiť titulom Microsoft Gold Certified Partner a minimálne na ďalšie dva roky čerpať výhody spojené s partnerským programom.

K partnerskému programu spoločnosti Microsoft pristúpil CID International pred dvoma rokmi. Microsoft nám tak poskytuje rad výhod, ktoré nám uľahčujú našu prácu. Ide predovšetkým o veľmi úzku a operatívnu komunikáciu so zástupcami Microsoftu ako na obchodnej a marketingovej úrovni, tak na úrovni technickej. Máme nielen lepší prístup k riešeniu technických otázok vzťahujúcich sa k produktom Microsoft, ale aj možnosť konzultácií. Naša spoločnosť má prideleného vlastného manažéra na strane Microsoftu, čo je výsada, ktorú Microsoft udeľuje len dvanástim, zo svojho pohľadu najvýznamnejším „vývojárskym“ spoločnostiam v rámci Českej republiky.