LinkedIn

Dňa 18. novembra 2009 sa konal v priestoroch kancelárie CZELO (Česká styčná kancelária pre výskum a vývoj v Bruseli) seminár a spoločenská akcia pri príležitosti prezentácie ocenených projektov trhovo orientovaného výskumu programu EUREKA.

Predstavili sa tu úspešné medzinárodné projekty, ktoré boli vedené koordinátormi z ČR a                  v posledných 3 rokoch získali ocenenie ako vôbec najlepšie projekty EUREKA v Európe. Spoločne s ďalšími dvoma projektmi sa tu prezentoval aj projekt E-RAILMAP realizovaný spoločnosťou JERID.

Akciu organizovala kancelária CZELO v spolupráci so sekretariátom programu EUREKA v Bruseli a Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy ČR. Semináru sa zúčastnilo na 30 zástupcov organizácií výskumu a vývoja zastúpených v Bruseli z 12 krajín.