LinkedIn

01.01.2018

Vážení zákazníci, užívatelia programu ERIC,

tento rok uplynie už 15 rokov od zahájenia predaja programu ERIC. Počas tejto doby sa ERIC rozvinul do komplexnej databázy železničných informácií. V súčasnosti si môžete pri nákupe licencie ERIC vybrať z viac ako 200 rôznych výpočtových alebo informačných modulov. Dôkazom úspechu ERIC je aj to, že sa v súčasnosti používa v 259 spoločnostiach z 24 európskych krajín a USA.

Počas týchto 15 rokov sa samozrejme rozvíjala aj celá oblasť IT. Ako určite viete, JERID je oficiálnym partnerom spoločnosti Microsoft. Program ERIC preto vychádza zo softvérových komponentov tejto spoločnosti. Spoločnosť Microsoft zavádza na trh nové verzie svojich produktov v čoraz kratších intervaloch a zároveň končí s podporovaním starých verzií. Vašej pozornosti isto neuniklo napríklad nedávne oznámenie o ukončení podpory operačného systému Windows XP alebo, ak ste súčasne užívateľom IS NEWSPED, aj upgrade tohto systému vynútený ukončením podpory niektorých programových komponentov, na ktorých je tento systém postavený. V súčasnosti končí podpora programovacieho jazyka FoxPro, ktorý je základným stavebným kameňom programu ERIC. K ukončeniu podpory síce ešte nedošlo, ale možno ju očakávať v blízkej budúcnosti.

Aby sme aj v budúcnosti  boli schopní zabezpečiť funkčnosť a ďalší rozvoj našej železničnej informačnej databázy musíme sa prispôsobiť tomuto vývoju v oblasti IT technológií. Preto sme vyvinuli úplne novú aplikáciu s obchodným názvom FRED, na ktorú sme previedli väčšinu modulov z programu ERIC. Hlavnou novinkou pre užívateľov je to, že sa jedná o webovú aplikáciu. To znamená, že nemusíte nič inštalovať, len zadáte v prehliadači adresu a prihlásite sa pomocou prístupových údajov, ktoré Vám  boli zaslané. Týmto spôsobom môžete využívať všetky moduly ERIC / FRED z ľubovoľného počítača pripojeného k internetu. V blízkej budúcnosti budú k dispozícii aj mobilné aplikácie, čo umožní, v porovnaní s ERIC, výrazné rozšírenie možností využitia novej licencie FRED.

Vaša licencia ERIC bude prevedená do aplikácie FRED automaticky. Náš konzultant programu ERIC bude postupne kontaktovať všetkých užívateľov ERIC a dohodne sa s nimi na podmienkach prechodu. Všetky licencie ERIC budú do konca tohto roku prevedené do aplikácie FRED. Cena paušálu za servis a aktualizácie sa prechodom na FRED nemení. Ostatné podmienky používania licencií a podmienky technickej podpory zostávajú na rovnakej úrovni ako u programu ERIC.

Pokiaľ máte záujem o prednostné prevedenie Vašej licencie ERIC do aplikácie FRED, alebo máte k plánovanému prechodu nejaké otázky, tak neváhajte, a čo najskôr kontaktujte konzultanta ERIC / FRED, pána Pavla Rožmana ().

Pri vývoji novej aplikácie sme sa snažili o kontinuálne zabezpečenie prístupu k železničným údajom aj v budúcnosti. Sme presvedčení, že nová aplikácia bude prospešná pre všetkých užívateľov ERIC a umožní im ešte viac využívať údaje, ktoré si zakúpili.