LinkedIn

Spoločnosť OLTIS Group, jeden zo spoluzakladateľov Shift2Rail, bude na jar budúceho roka organizovať v Prahe medzinárodné konferencie ERRIC a IRFC 2015. Obidve podujatia sa budú konať súbežne, v hoteli Clarion Congress, v dňoch 18. – 20. marca 2015.

RC_2100

 

 

 

 

 

ERRIC (European Railway Research and Innovation Conference) bude široko propagovať Shift2Rail a s touto témou by sa malo jednať o oficiálne zahájenie fungovania spoločného podniku Shift2Rail. Cieľom bude predovšetkým predstavenie JU Shift2Rail, cieľov, rámcového plánu a obsahu jednotlivých inovačných programov. Jednotlivé technologické demonštrátory budú predstavené zakladateľmi iniciatívy, ktorí povedú projekty a výskumné konzorcia.

IRFC 2015, v poradí už piata medzinárodná konferencia a výstava o železničnej nákladnej preprave (International Rail Freight Conference), bude nadväzovať na predchádzajúce úspešné ročníky s účasťou najvyšších predstaviteľov medzinárodných organizácií, RŽD, apod. Minulý ročník (2013) bol ohodnotený Výročným ocenením ACRI 2013 ako podujatie roka.

Partnermi tejto mimoriadnej akcie bude Európska komisia, JU Shift2Rail, Lotyšské predsedníctvo Rady EU, české vládne inštitúcie, UNIFE, UIC a OSŽD.

Na programe prvého dňa rokovania, ktoré bude spoločné pre obidve konferencie, budú témy:

  • výskum a inovácie
  • motor konkurencieschopnosti
  • konkurencieschopnosť na železnici
  • spoločný podnik Shift2Rail
  • liberalizácia trhu železničnej dopravy

Druhý deň sa bude odohrávať v paralelných sekciách. V časti IRFC zaznejú zaujímavé príspevky na aktuálne témy železničnej nákladnej prepravy:

  • Euro-ázijské prepravy
  • Interoperabilita 1435/1520
  • rozvoj trhu železničnej dopravy
  • intermodálna logistika

irfc-2013-04-105irfc-2013-04-75irfc-2013-04-8

irfc-2013-06-5