Doklady+

Moderná a výkonná aplikácia pre správu prepravných dokladov

Ponúka komfortné užívateľské prostredie a editáciu textu ako v klasickom textovom editore. Formuláre jednotlivých železničných spoločností – vnútroštátne a medzinárodné (nákladné listy a výkazy vozňov CIM/CUV, CIM/SMGS, SMGS atď.).

 

VŠEOBECNÉ VLASTNOSTI 

 • Práca s grafickou podobou dokladu
 • Ľubovoľné formátovanie akejkoľvek časti vloženého textu (font, veľkosť písma atď.)
 • Kopírovanie a vkladanie textu cez systémovú schránku
 • Zobrazenie a editácia niekoľkých dokladov súčasne

 

ČÍSELNÍKY

 • Číselník odosielateľov a príjemcov
 • Funkcia „vyhľadať v histórii“ – pre každú editovateľnú položku
  je vedená história vyplňovania s možnosťou dohľadať akékoľvek
  v minulosti do tejto položky doplnené údaje
 • Tovar NHM a ETSNG
 • Nebezpečný tovar RID a Príloha 2 SMGS
 • Európske stanice podľa DIUM a stanice SNS a Pobaltí podľa TR4

 

JAZYKY

 • Program dovolí vyplňovať údaje v akomkoľvek jazyku podporovanom operačným systémom Windows, a to vo všetkých európskych jazykoch, ruštine, čínštine, kórejčine apod.
 • Samotná aplikácia je k dispozícii v jazyku českom, anglickom, nemeckom, poľskom, francúzskom, slovinskom, maďarskom a rumunskom.

 

FUNKCIE 

 • Tlač
  • s formulárom
  • do formulára
 • Vytváranie vzorov nákladných listov
 • Archivácia
 • Export vo formáte XLS, RTF, PDF, JPG, BMP a ďalšie
 • Elektronická výmena dát medzi dvomi licenciami DOKLADY+
 • Možnosť implementácie vo forme komponenty do iného informačného systému

 

 

 

 

BLIŽŠIE INFORMÁCIE O PRODUKTE NÁJDETE TU