RailMap

ŽELEZNIČNÁ MAPA EURÓPY a ÁZIE 

 • Geografické údaje o železničných staniciach a železničnej infraštruktúre s možnosťou zobrazenia užívateľských značiek

ŽELEZNIČNÉ VLASTNOSTI

 • Zvýraznená železničná sieť
 • 42 000 železničných staníc
 • 40 európskych krajín, štáty bývalého SNS a Pobaltia, Mongolsko, Čína, Kórea
 • Informácie o staniciach
 • Európske železničné koridory
 • Technické parametre infraštruktúry

VLASTNOSTI MAPY

 • Kompletná digitálna zemepisná mapa s možnosťou selektívneho zobrazenia/skrytia jednotlivých vrstiev
 • Pokrytie celej Európy a Ázie
 • Aplikácie Desktop alebo Internet
 • Užívateľské značky, export, import
 • Cestný routing
 • Priebežná aktualizácia mapy a dát

SYSTÉMOVÉ VLASTNOSTI

 • Desktopová aplikácia ERIC
 • RailMap webové služby
 • RailMap komponenty (DLL moduly)

 

 

Bližšie informácie o produkte nájdete tu.