LinkedIn

Riadiace systémy dopravyManažér železničnej infraštruktúryLogistika, špedícia,
doprava
Osobná dopravaPrierezové systémy

Vlakový dispečersky systém
Optimalizované plánovanie vlakotvorných procesov

 

ĎALŠIE PRODUKTY Z TEJTO OBLASTI:

 

Plánovanie a sledovanie výkonov personálu a hnacích vozidiel
Automatická zostava obehov dopravných prostriedkov, personálu
CVA
Centrálna vlečková agenda
Informačná databanka pre železničnú nákladnú dopravu
Informačný systém železničného dopravcu
Digitálna železničná mapa Európy
Systém pre sledovanie železničných vozňov vybavených GPS…
Ústredné dirigovanie vozňov
Dispečerské dirigovanie nákladných železničných vozňov
Informačný systém pre cestnú nákladnú dopravu a špedíciu
Moderná a výkonná aplikácia pre správu prepravných dokladov