LinkedIn

V dňoch 21. a 22. apríla 2016 sa v Luboni u Poznane konal manažérsky workshop WarehouseLAB 12.0 – Informatizácia a automatizácia skladovacích procesov.  Partnerom tejto udalosti bola spoločnosť OLTIS Polska.

Ideou WarehouseLab bolo ponúknuť možnosť priameho stretnutia osôb zodpovedných za firemnú skladovaciu logistiku s analytikmi, dodávateľmi IT systémov a osobami zodpovednými za ich implementáciu.

Prvý deň workshopu boli na programe prezentácie partnerov venované všetkým účastníkom. Piotr Klimek, obchodný riaditeľ OLTIS Polska, a Marcin Cyronek, predseda predstavenstva LS Logistics, vystúpili s prezentáciou Nasadenie a prevádzka WMS/TMS spoločnosti OLTIS v spoločnosti LS Logistics.

Druhý deň workshopu prebiehali stretnutia v menších skupinách. Naša skupina, posilnená kolegami Radimem Valou a Vladimírem Šafránkem z CID International, viedla 4 hodinové workshopy určené 10členným skupinám, v priebehu ktorých predviedla najdôležitejšie funkcie systému WMS LOGI a odpovedala na otázky k systému, jeho funkciám a skúsenostiam s jeho ročnou prevádzkou v LS Logistics.

Workshop bol pre nás príležitosťou pre stretnutie sa so zástupcami firiem, ktoré premýšľajú o nasadení nového, alebo zmene používaného systému WMS. Vďaka tomu, že sa veľa otázok vzťahovalo na konkrétne prípady, bol WarehouseLab príležitosťou k poznaniu aktuálneho trhového záujmu v oblasti skladovacích systémov.

 

Fotografie Tomasz Siuda, 4Content.

 

 

warehouselab 1     warehouselab 6

warehouselab 3     warehouselab 2

warehouselab 5     warehouselab 4