LinkedIn

Spoločnosť OLTIS Group sa prezentovala ako PARTNER tohtoročného Dňa českej logistiky, ktorý sa uskutočnil 21. apríla 2016 v hoteli „Courtyard by Marriott Prague Airport“.

Riaditeľ divízie logistiky, pán Rostislav Vašek, sa v rámci programu zúčastnil panelovej diskusie na tému „INTRALOGISTIKA a jej miesto v dodávateľskom reťazci“, kde zaznelo veľa zaujímavých názorov. Diskutovaná bola predovšetkým otázka perspektív a rizík intralogistiky v období aktuálneho hospodárskeho rastu, očakávanie v súvislosti s tzv. štvrtou priemyselnou revolúciou alebo pozícia českej logistiky v európskom a svetovom kontexte. Pán Rostislav Vašek, ktorý v panelovej diskusii reprezentoval oblasť informatiky, upozornil mimo iného na nezastupiteľnú úlohu IT v logistike, ako v oblasti prenosu a spracovania veľkého množstva dát, tak v nastupujúcom trende automatizácie a intrakomunikácie, napr. medzi strojnými a dopravnými prostriedkami v rámci „Priemyslu 4.0“.

Spoločnosť OLTIS Group, ktorá patrí medzi významných európskych producentov informačných riešení pre oblasť dopravy a logistiky, sa takisto prezentovala na Dni českej logistiky niektorými zo svojich produktov, ktoré predstavila v rámci vlastnej expozície. V tejto súvislosti by sme radi  poďakovali všetkým, ktorí nás na našom výstavnom stánku navštívili.

 

Oficiálne informácie k akcii:

http://www.czech-logistics.eu/den-ceske-logistiky/dcl-2016/

http://www.czech-logistics.eu/den-ceske-logistiky/dcl-2016/partneri/

 

 

 

den_ceske_logistiky_stanek1

den_ceske_logistiky_stanek

den_ceske_logistiky_sal

den_ceske_logistiky_RV1

den_ceske_logistiky_RV

den_ceske_logistiky_VK2

den_ceske_logistiky_VK1