LinkedIn

V Bruseli sa 13. októbra 2015 uskutočnil Parlamentný večer na tému „Zachovanie vedúceho postavenia priemyslu: podpora inovácie a konkurencieschopnosti európskych železničných výrobcov“. Tohto významného podujatia usporiadaného Hessenskou vládou, UNIFE (Asociácie európskeho železničného priemyslu) a za podpory poslankyne EP, pani Martiny Werner (ITRE), sa zúčastnilo viac ako 200 osôb. Dialóg sa vzťahoval k tomu, ako najlepšie udržať vedúce postavenie tohto strategického európskeho priemyslu vo svete globálneho trhu pre železničné dodávky. Vzhľadom na zvýšenú konkurenciu prichádzajúcu z Ázie je zrejmé, že európsky železničný dodávateľský priemysel bude musieť spolupracovať s lídrami EU, aby posilnil svoju globálnu konkurencieschopnosť a zaistil spravodlivé tržné podmienky pre svoje výrobky ako na domácom európskom trhu, tak aj na trhu svetovom.

Po úvodných prezentáciách sa spoločne s predsedom UNIFE (Asociácie európskeho železničného priemyslu) Lutzom Bertlingom  a ďalšími významnými, nižšie uvedenými osobnosťami európskeho železničného sveta, zúčastnil panelovej diskusie aj výkonný riaditeľ OLTIS Group, Ing. Miroslav Fukan

Účastníci panelovej diskusie:
Olivier Onidi, riaditeľ European Mobility Network, DG-MOVE, Európska komisia
Lutz Bertling, prezident, Bombardier Transportation; predseda UNIFE
Miroslav Fukan, výkonný riaditeľ, Oltis Group, predseda UNIFE SME Committee
Johannes Hauber, predseda pracovnej skupiny pre výrobu železničných zariadení, European Trade Union IndustriAll
Didier Herbert, riaditeľ (úradujúci), Konkurencieschopnosť a európsky semester, DG-GROW, Európska komisia

Dr. Lutz Bertling, predseda UNIFE a prezident Bombardier Transportation, poskytol prehľad o železničnom dodávateľskom priemysle a zdôraznil jeho význam pre európske hospodárstvo, rovnako ako konkurenčné hrozby, ktorým čelí a dodal: „S viac ako 175 ročnou históriou je dodávateľský železničný priemysel chrbticou európskej industrializácie a ekonomického rozvoja. Je jedným zo základov európskej integrácie prostredníctvom spojení európskych štátov a občanov spôsobom šetrným k životnému prostrediu. Dnes je náš priemysel dynamickejší, inovatívny a dôležitý pre európske hospodárstvo viac, ako kedykoľvek predtým. Sme teraz v kľúčovom bode, kedy priemyslová konkurencia z Ázie a najmä z Číny a Japonska, je stále intenzívnejšia. UNIFE víta predovšetkým rozhodnutie výboru ITRE Európskeho parlamentu pripraviť oficiálne uznesenie o konkurencieschopnosti európskych železničných výrobcov. “

Pani Martina Werner, poslankyňa Európskeho parlamentu a spravodajca pre uznesenie výboru ITRE o konkurencieschopnosti európskeho železničného dodávateľského priemyslu, uviedla: „Pokiaľ chceme zaistiť dlhodobú konkurencieschopnosť železničného dodávateľského priemyslu, musíme myslieť viac európsky. To sa týka všetkých aktérov: podnikov, operátorov, politikov. Mali by sme sa sústrediť na investície do udržateľných a interoperabilných technológií, ako aj do železničnej infraštruktúry a na spoluprácu zúčastnených strán, kde má spolupráca pridanú hodnotu.“

Očakáva sa, že uznesenie bude vypracované do konca roka 2015 a zástupcovia európskeho železničného priemyslu dúfajú, že k prijatiu uznesenia dôjde v Európskom parlamente v priebehu prvého polroka 2016.

Celkovo európsky železničný priemysel zamestnáva viac ako 400.000 ľudí po celej Európe. S celkovým obratom vo výške 47 miliárd Euro predstavuje toto odvetvie v súčasnosti 46 % svetového trhu železničnej produkcie, vďaka svojmu postaveniu ako exportne orientovaný priemysel so silným domácim trhom, ale takisto vďaka svojmu zameraniu na inovácie.