LinkedIn

V dňoch 3. – 4. septembra 2015 sa v Pardubiciach uskutočnila Dopravná konferencia 2015 a VI. Medzinárodná vedecká konferencia s podtitulom „Princípy udržateľnej dopravy“.

Dopoludňajšia časť prvého dňa konferencie patrila plenárnemu zasadnutiu a úvodným rečníkom, medzi ktorými boli hostia z Poľska, Srbska, Nemecka a takisto z Bruselu, v podaní českého zástupcu Libora Lochmana, výkonného riaditeľa CER – Spoločenstva európskych železničných spoločností. V rámci popoludňajšej sekcie si mohli účastníci zvoliť jeden z dvoch variantov. Ten prvý pokračoval v mieste konania plenárneho zasadnutia a poslucháči sa tu mohli zoznámiť s najnovšími trendmi a vedeckými poznatkami z oblasti dopravy a možnosťou ich aplikácie v praxi s prihliadnutím k princípom udržateľnej dopravy.

Druhý variant ponúkal zúčastneným možnosť zoznámiť sa s novo vybudovaným Výukovým a výskumným centrom v doprave. Odborníci – zamestnanci spomenutého centra – vysvetlili, ukázali a v mnohých prípadoch takisto prakticky demonštrovali, ako fungujú jednotlivé pracoviská. Najväčšou atrakciou bola pre návštevníkov možnosť previezť sa unikátnym vozítkom, ktoré je výsledkom niekoľkých diplomových a dizertačných prác a ktoré ponúklo neopakovateľný zážitok z jazdy predovšetkým pre tých, ktorí sa dokonca odvážili neobvyklý dopravný prostriedok sami šoférovať.

Tohtoročná konferencia bola výnimočná tým, že bola usporiadaná ku 200. výročiu narodenia Jana Pernera, významného projektanta a staviteľa železničných tratí. V podvečerných hodinách sa preto konalo slávnostné odhalenie busty Jana Pernera vo foyer Dopravnej fakulty pardubickej univerzity. Autorom bronzovej busty o rozmeroch 62×62×40 cm je akademický sochár Jaroslav Brož, ktorému by nikto netipoval úctyhodných 91 rokov.

Druhý deň pobiehala konferencia v troch paralelných sekciách:

  • Technológie a management v doprave a telekomunikáciách,
  • Dopravné prostriedky a infraštruktúra,
  • História dopravy.

 

OLTIS Group mal svoje zastúpenie v sekcii technológie a managemet v doprave a telekomunikáciách, kde obohatila program Alena Loudová so svojou prednáškou „Príležitosti financovania európskeho železničného výskumu a príklady úspešných projektov“.

Spoločnosť OLTIS Group sa tento rok stala jedným z partnerov konferencie, ktorí prispeli ako aj na konferenciu samotnú, tak na bustu Jana Pernera, ktorej odhalenie bolo súčasťou konferencie.

 

Dopravní konference 01     Dopravní konference 02

Dopravní konference 03     Dopravní konference 04

Dopravní konference 05     Dopravní konference 06

Dopravní konference 07     Dopravní konference 08