LinkedIn

Spoločnosti OLTIS Group a JERID sa zúčastnili 16. medzinárodného veľtrhu Transport & Logistics TransRussia, ktorý prebiehal v Moskve 26. – 29. apríla 2011. Tento veľtrh patrí k najdôležitejším udalostiam v odbore v Rusku a susedných krajinách a stretávajú sa na ňom zástupcovia významných tuzemských i zahraničných železničných firiem a organizácií.

Tohto ročníka sa zúčastnilo 506 vystavovateľov z 32 krajín, na výstave bolo 12 národných pavilónov z Bieloruska, Belgicka, Českej republiky, Estónska, Dánska, Fínska, Nemecka, Kazachstanu, Lotyšska a Litvy, Španielska a Ukrajiny.

Firmy OLTIS Group a JERID sa na veľtrhu prezentovali v rámci spoločnej českej expozície organizovanej Czech Trade. Okrem firiem prezentujúcich sa v rámci spoločnej expozície (SaZ s.r.o., GDP Koral s.r.o., INGTOP s.r.o., DAKO CZ a.s., OHL ŽS a.s.) sa veľtrhu zúčastnila s vlastnou expozíciou aj firma ČD Cargo.