LinkedIn

V dňoch 23. – 25. 3. 2011 sa v pražskom Clarion Congress Hotel Prague **** konal už 3. ročník medzinárodnej konferencie o železničných nákladných prepravách medzi Európou a Áziou. Konferencia usporiadaná spoločnosťou JERID, ktorá je členom skupiny OLTIS Group, sa uskutočnila pod patronátom medzinárodných organizácií UIC (Medzinárodná železničná únia, Paríž), OSŽD (Organizácia spolupráce železníc, Varšava) a CIFA (Čínska medzinárodná asociácia železničných špeditérov, Peking).

Odborný program konferencie bol rozdelený do ôsmich tematických sekcií: 1. Úvod a politicko-ekonomické aspekty, 2. Všeobecné a legislatívne prostredie pre železničnú nákladnú prepravu, 3. Spojenie Európy a Ázie: medzinárodné organizácie a koridory, 4. Kľúčoví hráči: národné železnice, 5. Biznis na železnici, 6. Infraštruktúra, riadenie, informačné technológie, 7. Intermodálna preprava a 8. Kľúčoví hráči: železnice a špeditéri.
Konferencia bola určená pre pracovníkov železničných podnikov, dopravcov, špeditérov a najmä užívateľov železničnej nákladnej prepravy, teda zákazníkov železníc.

Prednášky na témy zhrnuté do bohatého odborného programu prezentovalo v priebehu dvoch prednáškových dní 44 prednášajúcich zo 16 európskych a ázijských krajín, a to pre 216 účastníkov z 25 krajín sveta. Najvzdialenejšími účastníkmi bola 12-členná delegácia z Číny, ktorá tiež do programu prispela významným spôsobom svojimi prednáškami. Prezentácia i diskusie boli vedené v angličtine, ruštine, češtine a čínštine, so simultánnym tlmočením.

Partnermi konferencie boli tieto organizácie: Ministerstvo dopravy ČR, CIT (Medzinárodný prepravný výbor, Bern), OTIF (Medzivládna organizácia pre medzinárodnú prepravu tovaru po železnici, Bern), UNIFE (Asociácie európskeho železničného priemyslu, Brusel), IBS (Záujmové združenie európskych železničných špeditérov , Berlín), CCTT (Koordinačný výbor pre transsibírsku prepravu, Moskva), BIC (Medzinárodný úrad pre kontajnery a intermodálnu prepravu, Paríž), ACRI (Asociácia podnikov českého železničného priemyslu, Praha), ČD a SŽDC.

Na sprievodnej výstave konanej vo vedľajšej sále sa po celú dobu konferencie prezentovalo 17 firiem a organizácií. V predvečer akcie zorganizovalo UIC a usporiadateľ IRFC v priestoroch konferencie UIC GTE Meeting, stretnutie odborníkov „Global Team of Experts“ so zameraním na euro-ázijské prepravy tovaru po železnici. Jednalo sa o okrúhly stôl prezentácií, noviniek a diskusií s riešením súčasných problémov a stanovením perspektívy ďalšieho rozvoja a spolupráce v tejto oblasti.

Súčasťou konferencie bol aj slávnostný akt, podpis „Memoranda o vzájomnom porozumení v otázkach spolupráce v oblasti železničnej dopravy„. Memorandum podpísalo 15 signatárov z týchto organizácií: Ministerstvo dopravy Českej republiky, UIC, OSŽD, CIFA, UNIFE, CIT, OTIF, CCTT, Ruské železnice, Kazašskej železnice, SNCF, ČD Cargo, PKP Cargo, OLTIS Group a JERID.

Spoločenský program predstavil zahraničným hosťom to najlepšie, čo v Českej kotline máme: gala večerom prvý deň sprevádzala Miss ČR 2004 Jana Doleželová, druhý večer bola na programe návšteva slávneho pražského hostince U Fleků, a tretí deň potom jazda zvláštneho parného vlaku Sp 35022 s rušňom 475.179 s prehliadkou kráľovského hradu Karlštejn.

Záverečné slovo a poďakovanie účastníkom predniesol prezident organizačného výboru konferencie Ing. Petr Kroča na záverečnom kokteilu vo vládnom salóniku hlavnej stanice v Prahe. Účastníci konferencie IRFC 2011 ocenili predovšetkým vysokú odbornosť prezentácií v jednotlivých tematických blokoch a zároveň aj možnosť stretnutia s poprednými manažérmi odboru železničnej nákladnej dopravy z mnohých krajín Európy a Ázie. Budúci ročník konferencie IRFC sa uskutoční opäť v Prahe v roku 2013, teda v roku, keď spoločnosť JERID oslávi 20 rokov svojej úspešnej existencie.

Viac informácií o konferencii nájdete.na http://www.irfc.eu/cz/