LinkedIn

Spoločnosť OLTIS Group sa v dňoch 10.-13. mája 2011 zúčastnila v Mníchove medzinárodného veľtrhu transport logistic 2011. Tento veľtrh je najväčším svetovým veľtrhom pre logistiku, mobilitu, IT a riadenie dodávateľských reťazcov. Tohtoročný ročník navštívilo rekordných 51000 účastníkov zo 134 krajín.

V našej expozícii boli po štyri dni návštevníkom prezentované produkty firmy OLTIS Group a prebehli desiatky rokovaní ako s existujúcimi, tak i s potenciálnymi zákazníkmi. Vzhľadom k tohtoročnej mimoriadne vysokej návštevnosti nášho stánku môžeme účasť na tomto veľtrhu hodnotiť ako jednu z najúspešnejších v histórii akcií spoločnosti.

Budúci veľtrh transport logistic sa bude konať v dňoch 4.-7. júna 2013.