LinkedIn

V dňoch 14.‒18. 9. 2009 sa konalo v Českej republike najväčšie tohtoročné stretnutie firiem zaoberajúcich sa dopravou a logistikou – 5. medzinárodný veľtrh dopravy a logistiky Transport a Logistika Brno 2009.

Spoločnosť OLTIS Group sa veľtrhu zúčastnila spolu so svojimi dcérskymi spoločnosťami JERID, RPPI a CID International. Veľtrh zhodnotil obchodný riaditeľ OLTIS Group, Václav Nebeský:

Na tohtoročnom ročníku veľtrhu v Brne sa prejavila svetová finančná kríza, bolo menej vystavovateľov i menej návštevníkov, napriek tomu sa uskutočnil pomerne zaujímavý počet stretnutí so súčasnými i potenciálnymi zákazníkmi, či už ide o veľké firmy alebo o menšie podniky. Konali sa aj dôležité stretnutia s akademickou pôdou. Všetky stretnutia prispeli k zlepšeniu už tak dobrých vzťahov medzi OG a jej klientmi. Na druhej strane sa nepodarila zabezpečiť účasť našich klientov a potenciálnych klientov z Poľska.

Okolím bol dobre hodnotený jednotný stánok, kde sa prezentovali všetky firmy nášho holdingu „pod jednou strechou“. OLTIS Group mala stánok na profesionálnej úrovni s perfektným zázemím, čo veľmi kladne ocenili najmä naši klienti.