LinkedIn

Spoločnosť JERID, člen skupiny OLTIS Group, sa v júli tohto roku stala Microsoft Gold Certified Partnerom.

Partnerstvo so spoločnosťou Microsoft dokazuje odbornosť a vysokú kvalitu produktov spoločnosti JERID. Dosiahnutiu certifikátu predchádzalo splnenie nevyhnutných kritérií pre získanie potrebných kompetencií a preukázanie spoľahlivosti a kvality poskytovaných služieb.

Gold Certified Partneri disponujú najvyššou úrovňou kvalifikácie a odborných schopností v oblasti technológii spoločnosti Microsoft. Jedná sa o najbližších spolupracovníkov spoločnosti Microsoft, ktorým zaisťuje Microsoft najlepšie možné nástroje podpory.

JERID svojim partnerstvom so spoločnosťou Microsoft potvrdil, že stále patrí ku špičke v softwarovej branži.