LinkedIn

Na začiatku apríla sa zástupcovia spoločnosti OLTIS Group zúčastnili v Opatiji na severu Chorvátska 5. medzinárodnej konferencie o železničnej doprave (5. Međunarodno savjetovanje o željeznici), organizovanej „chorvátskym ACRI“, HDŽI (Hrvatsko društvo željezničkih inženjera).

Medzi kľúčové témy patril predovšetkým rozvoj železničných sietí v regiónu bývalej Juhoslávie a na X. pan-európskom koridore. Účastníci si vypočuli takisto rad zaujímavých príspevkov od železničných dopravcov v regiónu, správ železníc jednotlivých štátov a dodávateľských firiem. Za skupinu OLTIS Group vystúpil David Krásenský s príspevkom na tému „Medzinárodné normy TAF TSI, ich úkoly a implementácia v ČR a na Slovensku“.

Okrem získaní informácií a kontaktov zo železničného dopravného trhu v priestoru bývalej Juhoslávie tak konferencia prispela i ku zviditeľneniu značky OLTIS Group a jej odborných schopností. Všetky tieto smery otvárajú pre skupinu zaujímavý potenciál projektov, zákazníkov a tržieb v spomínanom regióne.