LinkedIn

7.–9.3.2018

V dňoch 7. – 9. marca 2018 sa v hoteli Stok vo Wisle konal VIII. ročník poľsko – česko – slovenskej konferencie Železničné systémy, ktorá je už pevnou súčasťou kalendárov akcií sektora TSL. Okrem výmeny skúseností a poznatkov je dôležitou súčasťou konferencie aj stretnutie popredných manažérov, špecialistov, klientov železničného odvetvia a poľských, českých i slovenských inštitúcií. Tento rok sa konferencie zúčastnilo 150 osôb.
V roku 2018 sa mala konferencia, organizovaná firmami OLTIS Polska a První Signální, zamerať na široko diskutovaný problém železničnej bezpečnosti. Témy sa týkali bezpečnosti v oblasti vybavenia a infraštruktúry, ľudí, zhromaždených údajov a tiež prepravovaného tovaru. Boli prezentované súčasné smernice EÚ, problémy a ohrozenia dopravcov, prevádzkovateľov infraštruktúry a majiteľov vlečiek.

Výmena skúseností
Cieľom konferencie bola okrem iného aj výmena poľsko-česko-slovenských skúseností medzi zástupcami železničného priemyslu. V rámci konferencie sa konalo neformálne stretnutie troch manažérov železničnej infraštruktúry z Poľska (PKP PLK), z Českej republiky (SŽDC) a zo Slovenska (ŽSR), zastúpených predsedami predstavenstiev. Jednou z tém rozhovorov boli plány spolupráce na tento rok.
Z roka na rok sa konferencie zúčastňuje čoraz viac hostí a rečníkov, predovšetkým poľských, ale tiež sa zvyšuje počet účastníkov z Českej republiky a Slovenska. Svoje prezentácie predniesli zástupcovia spoločností a inštitúcií, ako sú Dopravný vzdelávací inštitút, SŽDC, ŽSR, TCC Marconi, Drážna inšpekcia, Výskumný Ústav Železničný. Z poľskej strany svoje prezentácie okrem iného predstavili rečníci zastupujúci inštitúcie ako sú Centrum Unijnych Projektów transportowych, Instytut Kolejnictwa, Politechnika Krakowska, Politechnika Warszawska, Wyższa Szkoła Biznesu w Katowicach – Katedra Transportu Szynowego, IGTL, WST Katowice, Fundacja Pro Kolej alebo Kancelaria Iuridica.
Podrobný program je možné nájsť na internetovej stránke:
http://systemy-kolejowe.railconference.com/cs/

Menej formálne
Je všeobecne známe, že najlepšie kontakty sa nadväzujú v situáciách, keď sa účastníci konferencie cítia pohodlne. Usporiadatelia sa ako vždy postarali o správnu atmosféru konferencie, rovnako ako aj o vhodné prostredie pre večerné stretnutie. Prvý deň sa konal koncert skupiny „LEGENDS SE VRACI“, ktorá pripomínala nesmrteľné rockové hity. Počas slávnostného banketu druhý deň konferencie zábavu zaisťovala skupina „POP STARS“, ktorá hrá covery populárnych hitov od 60. do 90. rokov.

Pomocná ruka
Ako každý rok bola časť prostriedkov získaných z poplatkov za konferenciu prevedená na konto SOS detských dediniek v Poľsku – „Sindibád“ Rodinný dom dočasného pobytu v Ustroni. Okrem toho sa konala tombola na podporu rehabilitácie Terezky Hoňkovej, ktorá od narodenia trpí obrnou. Účastníci konferencie sa ukázali byť veľkorysí. Vybralo sa takmer 2 tisíc PLN na liečbu, ktorá má dievčaťu umožniť raz chodiť.

Spolupráca
Tohtoročný ročník sa konal pod čestným patronátom: Urzędu Transportu Kolejowego, Veľvyslanectva Slovenskej republiky vo Varšave a ACRI. Zvláštne poďakovanie organizátorov patrí všetkým partnerom akcie: KZA Kraków, Frauscher, PKP LHS, Infrakte, Výzkumný Ústav Železniční, Elmontaż a TTC Marconi, také GRAW, Wichary Technologies, Mobile Wagon Service Railtech, Infra Silesia, Koleje Wielkopolskie, RailTech Papla, Guretruck, Czas na Herbatę, Studio Kreacji, BMW Sikora.
Podporu médiám poskytla spoločnosť Transport Manager a Kurier Kolejowy.

Tešíme sa, že sa o rok znovu stretneme!