LinkedIn

13.3.2018
Spoločnosť OLTIS Group sa už po tretíkrát zúčastnila najväčšieho veľtrhu pracovných príležitostí v Moravsko-sliezskom kraji s názvom Kariéra PLUS, ktorý sa konal v priestoroch Vysokej školy banskej – Technickej univerzity Ostrava v utorok 13. marca 2018. Veľký záujem firiem potvrdila účasť viac ako stovky vystavovateľov, ktorých tiež potešila hojná návštevnosť z radov študentov, najmä z VŠB, ktorá presiahla hranicu 5000 osôb. Podobne ako OLTIS Group tak aj ostatné firmy ponúkajú na tomto veľtrhu zamestnanie, brigády a spoluprácu na bakalárskych a diplomových prácach. Najväčší záujem vystavovateľov bol o IT a technické profesie.
V „džungli“ stoviek stánkov sa firmy snažia rôznymi spôsobmi prilákať študentov práve na svoj stánok. Naša spoločnosť podporila návštevnosť svojho stánku rébusovou súťažou, ktorá mala veľmi dobrý ohlas. Vyžrebovanie víťazov súťaže prebehlo nasledujúci deň v sídle spoločnosti OLTIS Group. Losovalo sa z 53 správnych odpovedí.

Počas veľtrhu sa podarilo získať mnoho kontaktov na študentov, ktorí majú záujem navštíviť OLTIS Group v ohľade ďalšieho jednania o spolupráci.

Môžeme sa teda tešiť na nových kolegov.